پیشنهاد ویژه‌ی لینگمی برای نوروز

ورکشاپ گرامر – سوال پرسیدن در انگلیسی

Grammar: Asking Questions

از مبانی مهم دستور زبان انگلیسی ساختن سواله. این مبحث گرامری اثر قابل توجه‌ای روی برقراری ارتباط مؤثر و انتقال درست معنا داره.  کارگاه لینگمی شامل موارد زیره:

 

  • تدریس و بررسی نحوه‌ی ساختن سوال در زبان انگلیسی و تمرکز روی جزئیات کاربردی
  • بررسی انواع سوال‌های yes/no questions، wh-questions (به همراه object questions و subject questions)، و بررسی نکات چالش‌برانگیز
  • تمرین و استفاده از محتوای آموزش داده شده در قالب Speaking

مناسب برای زبان‏‌آموزان با سطح Elementary تا Intermediate (زبان‏‌آموزان دوره‏‌های Grade 2، Grade 3، و Grade 4 لینگمی)

هزینه ثبت‌نام در ورکشاپ

Grammar: Asking Questions
هزار تومان 200
  • مناسب برای زبان‌‏آموزان دوره‏‌های لینگمی در
    Grade 4، Grade 3، Grade 2،
  • تاریخ برگزاری: 1 اسفند 1402
  • مدت ورکشاپ: 2 ساعت
  • زمان برگزاری: ساعت 18:30 تا 20:30