تقویم آموزشی کلاس‌های پریمیوم و اکسپرس
در هر ترم از تقویم‌های زیر، کلاس‌ها از سطح 1 تا سطح 10 برگزار میشن.

تقویم آموزشی سال 1403

کلاس‌های آنلاین زبان پریمیوم - دو روز در هفته

پریمیوم A - ﺷﺮوع از ۲۰ ﻓﺮوردﯾﻦ

ﺷﺮوع ترم: ۲۰، ۲۱، ۲۲ ﻓﺮوردﯾﻦ
ﭘﺎﯾﺎن ترم: ۲۹، ۳۰، ۳۱ اردﯾﺒﻬﺸﺖ
ﺷﺮوع ترم: ۷، ۸، ۹ ﺧﺮداد
ﭘﺎﯾﺎن ترم: ۱۶، ۱۷، ۱۸ ﺗﯿﺮ
ﺷﺮوع ترم: ۱، ۲، ۳ ﻣﺮداد
ﭘﺎﯾﺎن ترم: ۱۰، ۱۱، ۱۲ ﺷﻬﺮﯾﻮر
ﺷﺮوع ترم: ۱۹، ۲۰، ۲۱ ﺷﻬﺮﯾﻮر
ﭘﺎﯾﺎن ترم: ۲۸، ۲۹، ۳۰ ﻣﻬﺮ
ﺷﺮوع ترم: ۷، ۸، ۹ آﺑﺎن
ﭘﺎﯾﺎن ترم: ۱۷، ۱۸، ۱۹ آذر
ﺷﺮوع ترم: ۱۰، ۱۱، ۱۲دی
ﭘﺎﯾﺎن ترم: ۲۰، ۲۱، ۲۲بهمن

پریمیوم B - ﺷﺮوع از ۱۰ اردیبهشت

ﺷﺮوع ترم: ۱۰، ۱۱، ۱۲ اردﯾﺒﻬﺸﺖ
ﭘﺎﯾﺎن ترم: ۱۹، ۲۰، ۲۱ ﺧﺮداد
شروع ترم: ۴، ۵، ۶ تیر
ﭘﺎﯾﺎن ترم: ۱۳، ۱۴، ۱۵ ﻣﺮداد
شروع ترم: ۵، ۶، ۷ شهریور
ﭘﺎﯾﺎن ترم: ۱۴، ۱۵، ۱۶ مهر
شروع ترم: ۲۳، ۲۴، ۲۵ مهر
ﭘﺎﯾﺎن ترم: ۳، ۴، ۵ آذر
شروع ترم: ۱۲، ۱۳، ۱۴ آذر
ﭘﺎﯾﺎن ترم: ۲۲، ۲۳، ۲۴ دی
شروع ترم: ۸، ۹، ۱۰ بهمن
ﭘﺎﯾﺎن ترم: ۱۸، ۱۹، ۲۰اسفند

تقویم آموزشی سال 1403

کلاس‌های آنلاین زبان اکسپرس- سه روز در هفته

ﺷﺮوع ترم: ۱۸، ۱۹ ﻓﺮوردﯾﻦ
ﭘﺎﯾﺎن ترم: ۱۲، ۱۳ اردﯾﺒﻬﺸﺖ
ﺷﺮوع ترم: ۲۲، ۲۳ اردﯾﺒﻬﺸﺖ
ﭘﺎﯾﺎن ترم: ۱۶، ۱۷ خرداد
ﺷﺮوع ترم: ۲۶، ۲۷ ﺧﺮداد
ﭘﺎﯾﺎن ترم: ۲۰، ۲۱ ﺗﯿﺮ
ﺷﺮوع ترم: ۳۰، ۳۱ ﺗﯿﺮ
ﭘﺎﯾﺎن ترم: ۲۴، ۲۵ ﻣﺮداد
ﺷﺮوع ترم: ۳، ۴ شهریور
ﭘﺎﯾﺎن ترم: ۲۸، ۲۹ ﺷﻬﺮﯾﻮر
ﺷﺮوع ترم: ۷، ۸ ﻣﻬﺮ
ﭘﺎﯾﺎن ترم: ۲، ۳ آبان
ﺷﺮوع ترم: ۱۲، ۱۳ آبان
ﭘﺎﯾﺎن ترم: ۷، ۸ آذر
ﺷﺮوع ترم: ۱۷، ۱۸ آذر
ﭘﺎﯾﺎن ترم: ۱۲، ۱۳ دی
ﺷﺮوع ترم: ۲۲، ۲۳ دی
ﭘﺎﯾﺎن ترم: ۱۷، ۱۸ ﺑﻬﻤﻦ
ﺷﺮوع ترم: ۲۷، ۲۸ ﺑﻬﻤﻦ
ﭘﺎﯾﺎن ترم: ۲۲، ۲۳ اﺳﻔﻨﺪ

تقویم آموزشی پریمیوم نوروزی

مدت زمان ترم: 10 روز

ﺷﺮوع ترم: ۴ فروردین
ﭘﺎﯾﺎن ترم: ۱۴ فروردین

روزهای کلاس:

۴ فروردین جلسه اول و‌ دوم
۶ فروردین جلسه سوم و چهارم
۸ فروردین جلسه پنجم و ششم
۱۰ فروردین جلسه هفتم و هشتم
۱۲ فروردین جلسه نهم و دهم
۱۴ فروردین جلسه یازدهم

 
ﺷﺮوع ترم: ۵ فروردین
ﭘﺎﯾﺎن ترم: ۱۵ فروردین

روزهای کلاس:

۵ فروردین جلسه اول و‌ دوم
۷ فروردین جلسه سوم و چهارم
۹ فروردین جلسه پنجم و ششم
۱۱ فروردین جلسه هفتم و هشتم
۱۳ فروردین جلسه نهم و دهم
۱۵ فروردین جلسه یازدهم

 
جزییات کلاس‌های هر سطح (شامل اسم مدرس، روز و ساعت برگزاری جلسات آنلاین)، بعد از تعیین سطح در حساب کاربری براساس سطح خودتون رو، می‌تونید ببینید.

ثبت‌نام در کلاس‌‌های آنلاین لینگمی

برای اینکه جزییات کلاس‌های پریمیوم و اکسپرس رو ببینید روی دکمه‌های زیر بزنید.

کلاس‌های پریمیوم کلاس‌های اکسپرس