پیشنهاد ویژه‌ی لینگمی برای نوروز

حسین سیفی راد

عضو برد آموزش لینگمی

 • 14 سال سابقه‌ی تدریس
 • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی (دانشگاه علامه طباطبایی)
 • مدرک CELTA از دانشگاه کمبریج (Grade A)
 • مدرک CPE از دانشگاه کمبریج (Grade B)
 • IELTS (8.5)

سِمَتهای شغلی

 • EFL Teacher Trainer
 • Education Supervisor
 • Mock IELTS Examiner
 • English Instructor (General English; Business English)
 • IELTS Instructor
 • TOEFL Instructor
 • Materials Developer
 • Senior Editor
 • Lecturer (General English Courses)
 • Curriculum Developer
 • Translator & Interpreter

Previous Workplaces

 • Safir Language Academy (Tehran)
 • Allameh Tabtaba’i University Press (Tehran)
 • Khatam University (Tehran)
 • Kish Language Institute (Tehran)