پیشنهاد ویژه‌ی لینگمی برای نوروز

برنامه کلاس‌های پریمیوم نوروزی

طول مدت کلاس: ۱۰ روز

ﺷﺮوع ترم: ۴ فروردین
ﭘﺎﯾﺎن ترم: ۱۴ فروردین

روزهای کلاس:

۴ فروردین جلسه اول و‌ دوم
۶ فروردین جلسه سوم و چهارم
۸ فروردین جلسه پنجم و ششم
۱۰ فروردین جلسه هفتم و هشتم
۱۲ فروردین جلسه نهم و دهم
۱۴ فروردین یازدهم

زمان ثبت‌نام: ۲۲ بهمن تا ۱۰ اسفند
ﺷﺮوع ترم: ۵ فروردین
ﭘﺎﯾﺎن ترم: ۱۵ فروردین

روزهای کلاس:

۵ فروردین جلسه اول و‌ دوم
۷ فروردین جلسه سوم و چهارم
۹ فروردین جلسه پنجم و ششم
۱۱ فروردین جلسه هفتم و هشتم
۱۳ فروردین جلسه نهم و دهم
۱۵ فروردین یازدهم

زمان ثبت‌نام: ۲۲ بهمن تا ۱۰ اسفند

برنامه کلاس‌های ترم ۱ پریمیوم A

کلاس‌های آنلاین زبان پریمیوم - دو روز در هفته

ﺷﺮوع ترم: ۲۰، ۲۱، ۲۲ ﻓﺮوردﯾﻦ
ﭘﺎﯾﺎن ترم: ۲۹، ۳۰، ۳۱ اردﯾﺒﻬﺸﺖ

مهلت ثبت‌نام: ۲۳ بهمن تا ۲۵ اسفند

ﺷﺮوع ترم: ۲۰ ﻓﺮوردﯾﻦ
ﭘﺎﯾﺎن ترم: ۲۹ اردﯾﺒﻬﺸﺖ

مهلت ثبت‌نام: ۲۳ بهمن تا ۲۳ اسفند

وضعیت ثبت‌نام: در حال ثبت‌نام

ﺷﺮوع ترم: ۲۱ ﻓﺮوردﯾﻦ
ﭘﺎﯾﺎن ترم: ۳۰ اردﯾﺒﻬﺸﺖ

مهلت ثبت‌نام: ۲۳ بهمن تا ۲۵  اسفند

وضعیت ثبت‌نام: در حال ثبت‌نام

ﺷﺮوع ترم: ۲۲ ﻓﺮوردﯾﻦ
ﭘﺎﯾﺎن ترم: ۳۱ اردﯾﺒﻬﺸﺖ

مهلت ثبت‌نام: ۲۳ بهمن تا ۲۵  اسفند

وضعیت ثبت‌نام: در حال ثبت‌نام

برنامه کلاس‌های ترم ۱ اکسپرس

کلاس‌های آنلاین زبان اکسپرس- سه روز در هفته

ﺷﺮوع ترم: ۱۸ و ۱۹ ﻓﺮوردﯾﻦ
ﭘﺎﯾﺎن ترم: ۱۲ و ۱۳ اردﯾﺒﻬﺸﺖ

مهلت ثبت‌نام: ۲۳ بهمن تا ۲۵ اسفند

ﺷﺮوع ترم: ۱۸ ﻓﺮوردﯾﻦ
ﭘﺎﯾﺎن ترم: ۱۲ اردﯾﺒﻬﺸﺖ

مهلت ثبت‌نام: ۲۳ بهمن تا ۲۵ اسفند

وضعیت ثبت‌نام: در حال ثبت‌نام

ﺷﺮوع ترم: ۱۹ ﻓﺮوردﯾﻦ
ﭘﺎﯾﺎن ترم: ۱۳ اردﯾﺒﻬﺸﺖ

مهلت ثبت‌نام: ۲۳ بهمن تا ۲۵ اسفند

وضعیت ثبت‌نام: در حال ثبت‌نام

کلاس‌های پریمیوم نوروزی

برای دیدن جزییات بیشتر در مورد این کلاس‌ها، کافیه روی دکمه زیر کلیک کنید.

ثبت‌نام در کلاس‌‌های آنلاین لینگمی

برای اینکه جزییات کلاس‌های پریمیوم و اکسپرس رو ببینید روی دکمه‌های زیر بزنید.

کلاس‌های پریمیوم کلاس‌های اکسپرس