پادکست ها
کامفورت زون
کامفورت زون
زندگی ما تحت تاثیر کامفورت زونه. تو این پادکست توضیح می‌دم چرا. نصف پادکست به انگلیسیه و نصفی به فارسی.