پادکست ها
قصه از زبان من
قصه از زبان من
تو این قسمت از داستان شروع زبان‌آموزی خودم گفتم و بعد چهار قدم مهم برای یادگیری یه زبان به صورت خودآموز رو توضیح دادم.