کد تخفیف 40% دوره آیلتس به مدت بسیار محدود: IELTS40

دوره English Activated - سطح 4

این دوره، سطح 4 از مجموعه English Activated هستش. پس از اتمام این دوره می تونین جمله‌های مختلف رو درک کنین و از اصطلاحات پرکاربرد استفاده کنین. با جملات ساده به تبادل اطلاعات مورد نیازتون بپردازین و ارتباط برقرار کنین. همچنین می تونین خصوصیات مربوط به گذشته خودتون و شرایط زندگی و کارتون رو به راحتی بیان کنین.

اهداف سطح 4 به صورت کلی:

 • توانایی درک جمله‌ها با موضوعات متفاوت
 • توانایی استفاده از اصلاح‌های پرکاربرد و رایج
 • برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات با جمله‌های ساده در مورد موضوعات مورد نیاز
 • توانایی صحبت درباره‌‌ی گذشته، خصوصیات مربوط به گذشته‌ی خود و شرایط زندگی و کار

جزییات دوره سطح 4

My Job

 • مرور روتین و قیدهای تکرار
 • مرور حال ساده و حال استمراری
 • توانایی صحبت‌کردن در مورد حرفه‌ی کاری و همکارها
 • مرور سن

Routine 

The Present Simple Tense

We use present continuous (or present progressive) to talk about things that are happening now or around now.

 

I usually drink tea, but now I’m drinking coffee.

Do you always wear a skirt at work?

 

He is in his late fifties.

 

My Hobbies 

 • مرور استفاده از قیدها
 • توانایی صحبت‌کردن در مورد سرگرمی‌ها

Adverbs of Frequency

She hardly ever gets to work on time.

I sometimes do yoga after I get up.

 

Everybody

 

 • توانایی استفاده از nobody, everyone  و everything 
 • توانایی صحبت‌کردن در مورد محل کار

 

Nobody likes a liar.

Everyone likes babies.

Everyone or everybody? Both are correct. ✔

 

She keeps and checks financial accounts. She is an accountant.

Past Simple

 •  مرور گذشته‌‌ی ساده برای افعال to be
 • آموزش گذشته‌ی ساده برای افعال باقاعده
 • Simple Past of To Be Verbs
 • The Past Simple Tense (Regular Verbs)

What is the past tense of am

The lady talked to the manager.

Studied? What happened to the -y at the end of study?

Remember, we add -ied to study and omit -y.

 

Around Town

 • یادگیری مکان‌های مختلف در شهر
 • یادگیری مجموعه‌ی لغت: در خیابان
 • یادگیری آدرس دادن و آدرس پرسیدن

Giving Directions

You ask for directions. People give you directions.

There is more than one way to say turn. You can say make a left or make a right.

 

Urban Elements, Places, and Areas 

crosswalk, bus station, traffic jam…

 

Describing Actions

 • آشنایی با قیدهای حالت 
 • توانایی توصیف کارها با استفاده از قیدها

Adverbs of Manner

 

How do we make adverbs?

slowly

carefully

I think it’s adjective + ly

Sometimes adverbs are irregular like fast and have no rules.

 

Giving Directions

 • لغات مربوط به محله و شهر
 • آدرس دادن و آدرس پرسیدن
 • تمرین انواع مکالمه 

speed limit, traffic lights, one-way streets…

-Excuse me, sir! I’m lost, where is the bus stop?

-um, it’s next to the boutique. Across the street.

 

Dialogue:

Maria: Ok. is it legal to overtake here?

Natasha: Yes, if the lane markings are dotted, you can pass any car.

Buying a Car

 • تمرین مکالمه برای خرید ماشین
 • یادگیری انواع لغت مربوط به خرید و فروش ماشین

 

Conversations You Can Have at a Dealership

I asked the guy if I could take the car for a test drive. What is a test drive? 

 

Dialogue:

Jeff: it’s $3200.

Shokufeh: Could you do any better? I’m paying cash.

 

Irregular Verbs

 • یادگیری گذشته ساده افعال بی‌قاعده
 • نحوه‌ی ساخت جملات منفی و پرسشی
 • یادگیری و مرور لغات مربوط به خرید و فروش

 

Irregular verbs don’t follow rules and you need to memorize them.

sing → sang

drive → drove

speak → spoke

 

return policy, exchange, wallet, bargain, haggle…

 

Buying Things

 

 • یادگیری مجموعه‌ی لغت: پول و مباحث مالی
 • یادگیری مکالمه جهت خرید و چانه زدن

Dialogue:

Sebastian: Cash, please. Wait, I’m 50 cents short I don’t have any change. Can I pay by card?

Woman: Debit or credit?

Sebastian: Credit, please.

چندرسانه‌ای: فیلمی از یک مغازه 

Multimedia: watch a clip about the borrowing shop

Sports

 • آشنایی با انواع لغت مربوط به ورزش
 • یادگیری فعل‌های مختلف مربوط به ورزش کردن

Different Kinds of Sports

fencing, soccer, yoga…

Do yoga or play yoga?

 

Comparative Adjectives

 • نحوه‌ی انجام مقایسه بین دو چیز 
 • آشنایی با انواع صفت
 • تمرین انواع مکالمه

Differences and Similarities of Two Things or Persons Separately

How to compare using comparative adjectives?

 

Messi is a better soccer player than Ronaldo. He is also fitter and smarter than Ronaldo!

 

Adjectives that have more than two syllables: we use ‘more’ BEFORE them.

When you go shopping and don’t know which dress to buy you can compare them using words like, better, shorter, fitter, and more.

 

Superlative Adjectives

 

 • نحوه‌ی انجام مقایسه بین چند چیز 
 • صحبت کردن در مورد افراد محبوب 

I am sleepier than you, but I’m not the sleepiest in our French class.

She thinks he’s the worst actor ever. Ever means always or of all times.

 

Dialogue:

Harry: Titanic. I think it’s the best romantic movie ever.

Phoebe: I prefer The Hangover. It’s the funniest movie. I love comedy movies.

Past Progressive

 • یادگیری گذشته‌ی استمراری
 • نحوه‌ی ساخت جملات منفی و پرسشی
 • تمرین گذشته‌ی استمراری در تعریف کردن یک داستان

Talk about past accidents and things that were in progress at a specific time in the past.

I was walking down the street when I suddenly hit a lamppost.

Practice using past progressive in a story.

 

Dialogue:

Pontia: Yes He’s fine. But I was really scared. I was trying to stay calm, but I cried a little bit.

Shokufeh: It’s ok.

 

All About The

 • آشنایی با حرف تعریف the 
 • یادگیری قوانین و استثنائات

 

I have a problem. The problem is that I can’t focus!

We also use the when we are talking about unique things.

We should also use the before superlative adjectives like the tallest or the most handsome!Reading

 • درک مطلب
 • خواندن یک متن کوتاه درباره‌ی روتین و پاسخ به سوالات

 

Use Linkers

 • استفاده از linker های مختلف
 • نحوه‌ی ارتباط دادن جمله‌ها به هم

Using Linkers

We use linkers to connect our ideas and make our writing become clearer.

We use then and after that to describe what happens next. After that, I make some toast.

Pronunciation

تمرین آوانگاری برای چندین آوای مختلف

blue /blu:/

bird /ˈbəːrd/

juice /dʒuːs/

وقتی که دوتا کلمه داریم، و کلمه‌ی اول به حرف s ختم می‌شه، و کلمه‌ی دوم با حرف y شروع می‌شه، بعضی وقت‌ها می‌تونه صدای /ʃ/ بده.

مرور: خلاصه‌ای از تمام مطالب دوره به همراه تمرین‌های بیشتر

قیمت سطح 4

تومان 695,000
 •  
$ 21
 •  

مدرس

یاسمن اسماعیلی

سطح دوره

 • سطح متوسط

پشتیبانی

دارد

جعبه مخفی لینگمی

محتویات این جعبه تا انتهای انتشار این دوره، با هر قسمت جدید عوض می‌شه. یادت باشه هر سری این جعبه رو چک کنی. شاید چیزی توش باشه که نیاز داری.

کد تخفیف

ثبت‌نام در کلاس‌های آنلاین
Q6UBAWWR
 • مهلت استفاده تا 19 دی ماه
25 درصد

کد تخفیف

خرید دوره لغات آیلتس
IELTS30
 • مهلت استفاده تا 23 دی‌ماه
30 درصد

جعبه مخفی لینگمی

کد تخفیف

خرید دوره لغات آیلتس
IELTS30
 • مهلت استفاده تا آخر دی‌ماه
30 درصد

جعبه مخفی لینگمی

کد تخفیف

خرید دوره لغات آیلتس
IELTS30
 • مهلت استفاده تا آخر دی‌ماه
30 درصد