کد تخفیف 40% دوره آیلتس به مدت بسیار محدود: IELTS40

دوره English Activated - سطح 3

این دوره، سطح 3 از مجموعه English Activated هستش. پس از اتمام این دوره می تونین با استفاده از مجموعه‌ای از کلمات و جملات ساده، خانواده و دوستان، زندگی روزمره، اتفاقات در حال رویداد، شغل و تحصیلات خودتون رو توصیف کنین. همچنین می تونین با جزییات اندک این موضوعات رو بسط بدین.
 

اهداف سطح 3 به صورت کلی:

 • یادگیری مجموعه‌ی کلمه‌ها و جمله‌های ساده مرتبط با خانواده، دوستان، لباس‌ها، آشپزی، اتفاق‌های روزانه، آب و هوا و مکان‌های مختلف
 • توانایی توصیف موارد فوق و بسط با جزئیات کم
 • توانایی استفاده از زمان حال استمراری
 • صحبت‌کردن در مورد توانایی‌ها
 • یادگیری قواعد مربوط به حروف اضافه زمان و مکان

جزییات سطح 3

Present Progressive

حال استمراری: 

 • مطالعه حال استمراری، کاربرد، منفی، و سوالی کردن آن

He’s wearing black shoes.

He’s not wearing a jacket.

Is she wearing a skirt?

What is she wearing?

 

 

Describing Clothes

توصیف افراد و لباس ها:

 •  مطالعه لباس‌های مختلف و آشنایی با اسامی آن‌ها
 • توصیف پوشش افراد
 •  جمع یا مفرد بودن لباس‌ها 
 •  تفاوت‌های  have و have got

Socks, shoes, ties, pants, trainers, sunglasses, overalls, and so many others.

 

These are my trainers.

This is my pullover.

 

Jack has got short hair.

He has a sister.

They are both correct but “have” is more common in North America and “have got” is more common in the United Kingdom.

 

 

Order of Adjectives

صفت‌ها و ترتیب قرارگیری آن‌ها

 • آشنایی با صفت‌های مختلف
 • ترتیب قرارگیری آن‌ها در کنار اسامی 
 • تفاوت  wearing  و putting on 

We learn about different adjectives and how to use them in sentences.

A chic small yellow tie >>> We use them in this order: opinion, size, and color

 

Shopping for Clothes

لباس خریدن

 • مکالمه‌ای درباره‌ی خرید‌ کردن 

I’m a medium.

Can I try them on?

It doesn’t fit me.

My Abilities

توانایی ها

 • آشنایی با ساختار  can و can’t 
 • صحبت کردن در مورد توانایی‌ها 

I can do yoga.

I can’t speak French.

Can she play basketball?

 

Body Parts

اعضای بدن: 

 • آشنایی با اعضای بدن

Forehead, fingers, face, liver, toes, shoulder, and more.

 

Adverbs

قید‌ها: 

 • آشنایی با قیدها
 • اضافه کردن جزییات بیشتر به جمله
 • اسنفاده از صفت‌ها
 • استفاده از ساختار‌های متفاوت در قالب مکالمه 
 • صحبت کردن در مورد توانایی‌ها

In this part, we learn how to make adverbs and use them in sentences correctly.

 

I can sing well.

He eats slowly.

 

I’m pretty good at sports.

I cannot play soccer well.

Are you good at cooking?

 

Appearance

ظاهر: 

 •  استفاده از صفت‌ها و کلمات جدید 
 • توانایی صحبت کردن در مورد ظاهر افراد 
 • آشنایی با ویژگی‌های اخلاقی و سنی

 

He is handsome.

She is in good shape

What does she look like?

What is she like?

 

Age:

She is a toddler.

He is in his teens.

He is in his mid-sixties.

Cooking

آشپزی: 

 • آشنایی با مواد اولیه
 • یادگیری واژگان مربوط به آشپزی 
 • تمرین دستور پخت غذا‌ها
 • آشنایی با gerunds

Cooking:

I am chopping some carrots.

I am frying some sausages.

You learn about food recipes.

First, make pizza dough.

Next, flat the dough on a tray with your fingers..

bake —> baking

 

Grocery Shopping

خرید خواروبار

 • مکالمات مختلف درباره‌ی خرید مواد غذایی
 • سوال پرسیدن در مورد مقدار مواد غذایی
 • مرور اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش

Do you have any peaches?

Are they ripe?

Anything else?

Containers:

A bottle of water

Three cans of coke

A bar of chocolate

 

Writing a Review

نوشتن نقد: 

 • یادگیری لغات مربوط به محیط رستوران 
 • خواندن نمونه‌ای از یک نقد‌ در مورد رستوران
 • نحوه‌ی نگارش نظر و نقد

 

Seafood

چندرسانه‌ای: 

 • تمرین و مرور بیش‌تر
 • یادگیری واژگان مربوط به غذاهای دریایی

Multi Media: Seafood

The Weather

آب و هوا: 

 • آشنایی با لغات و اصطلاحات مربوط به آب و هوا

You learn words such as; rainy, windy, cloudy, and more to talk about the weather.

 

Simple Past of To Be Verbs

 • گذشته ساده فعل  to be: 
 • گذشته ساده برای فعل های is/am/are 
 •  منفی و سوال کردن گذشته‌ ساده

It was cold yesterday, but it is hot today.

They weren’t happy yesterday.

Was she friendly?

 

Travel

سفر:

 • صحبت کردن در مورد سفر و جزئیات آن

The trip was fun.

The food wasn’t delicious.

 

Hometown

زادگاه: 

 • لغات مربوط به شهر و زادگاه
 • آشنایی با نحوه‌ی موافقت کردن و عدم موافقت

Library, tower, apartment, safe, dangerous, and so many more words.

 

Agreement and disagreement:

 • I love sunny days.
 • Me too.
 • I don’t like playing board games.
 • Me neither.

Prepositions of Place

حروف اضافه مکان : 

 • حروف اضافه in/on/at 

I live in London.

I’m at school.

She is on a bus now.

 

Prepositions of Time

حروف اضافه زمان: 

 • حروف اضافه برای روز و ساعت 
 • یادگیری حروف اضافه برای تاریخ‌های خاص

At midnight

On Tuesday

In August

In 2023

 

Making Suggestions

پیشنهاد دادن: 

 • یادگیری نحوه‌ی مطرح کردن پیشنهاد
 • I’m bored.
 • Let’s go shopping.
 • That’s not a bad idea.

 

Pronunciation

تلفظ: 

 • آشنایی با علائم بیش‌تری از آوانگاری

/ʃɔ:rt/         short

/ˈreinɪŋ/     raining

مرور: خلاصه‌ای از تمام مطالب دوره به همراه تمرین‌های بیشتر

قیمت دوره سطح 3

تومان 695,000
 •  
$ 21
 •  

مدرس

یاسمن اسماعیلی

سطح دوره

 • سطح مبتدی

پشتیبانی

دارد

جعبه مخفی لینگمی

محتویات این جعبه تا انتهای انتشار این دوره، با هر قسمت جدید عوض می‌شه. یادت باشه هر سری این جعبه رو چک کنی. شاید چیزی توش باشه که نیاز داری.

کد تخفیف

ثبت‌نام در کلاس‌های آنلاین
Q6UBAWWR
 • مهلت استفاده تا 19 دی ماه
25 درصد

کد تخفیف

خرید دوره لغات آیلتس
IELTS30
 • مهلت استفاده تا 23 دی‌ماه
30 درصد

جعبه مخفی لینگمی

کد تخفیف

خرید دوره لغات آیلتس
IELTS30
 • مهلت استفاده تا آخر دی‌ماه
30 درصد

جعبه مخفی لینگمی

کد تخفیف

خرید دوره لغات آیلتس
IELTS30
 • مهلت استفاده تا آخر دی‌ماه
30 درصد