انگلیسی در فرودگاه

ثبت نام در این دوره120,000 تومانثبت نام کنید
  • مدرسیاسمن اسماعیلی و نیکو طاهری
  • درس ها11
  • آزمون ها10
  • طول دوره3:39:58
  • سطح دورههمه سطوح به جز مبتدی
  • زباندو زبانه
  • پشتیبانیدارد
  • سر فصل ها
  • توضیحات دوره
پیش نمایش دوره انگلیسی در فرودگاه lingemyرایگان00:03:09
گم شدن در فرودگاه lingemy00:20:46
چک این lingemy00:19:38
قهوه در فرودگاه lingemy00:20:55
ورود به هواپیما lingemy00:18:22
در هواپیما lingemy00:17:36
لغات هواپیما lingemy00:28:28
سوالات بعد از فرود lingemy00:20:35
خرید سیم کارت lingemy00:20:35
پنج نکته آخر lingemy00:21:28
تجربیات ما lingemy00:23:04
تست آخر lingemy00:08:31