انگلیسی در سطح شهر

ثبت نام در این دوره160,000 تومانثبت نام کنید
  • مدرسیاسمن اسماعیلی و نیکو طاهری
  • درس ها13
  • آزمون ها11
  • طول دوره4:05:39
  • سطح دورههمه سطوح به جز مبتدی
  • زباندو زبانه
  • پشتیبانیدارد
  • سر فصل ها
  • توضیحات دوره
پیش نمایش انگلیسی در سطح شهر lingemyرایگان00:00:41
مکالمات مترو lingemy00:21:51
مسیریابی و سفارش قهوه lingemy00:23:30
اصطلاح مو در شهر lingemy00:21:05
مطب دکتر و بیماری ها lingemy00:17:45
در سینما lingemy00:16:52
معرفی سریال lingemy00:23:43
مکالمات رستوران lingemy00:22:57
نکات تکمیلی رستوران lingemy00:21:06
تخلف رانندگی lingemy00:26:25
بخش های ماشین lingemy00:08:00
در تاکسی lingemy00:08:00
یک سورپریز lingemy00:26:25
تست آخر lingemy00:08:00