انگلیسی در خرید

ثبت نام در این دوره150,000 تومانثبت نام کنید
  • مدرسیاسمن اسماعیلی و نیکو طاهری
  • درس ها12
  • آزمون ها11
  • طول دوره4:17:23
  • سطح دورههمه سطوح به جز مبتدی
  • زباندو زبانه
  • پشتیبانیدارد
  • سر فصل ها
  • توضیحات دوره
پیش نمایش دوره انگلیسی در خرید lingemyرایگان00:00:41
خرید از سوپرمارکت lingemy00:25:28
خرید از داروخانه lingemy00:25:31
خرید لباس lingemy00:22:41
خرید خانه lingemy00:25:00
گرفتن وام lingemy00:17:45
خرید مبل lingemy00:16:52
خرید گوشی و لپتاپ lingemy00:23:43
خرید ماشین lingemy00:21:55
خرید گوشت، روزنامه و جواهر lingemy00:22:57
خرید میوه و جواهر lingemy00:21:06
صحبت آخر lingemy00:26:25
تست آخر lingemy00:08:00