لغات و اسپیکینگ آیلتس

ثبت نام در این دوره700,000 تومانثبت نام کنید
  • مدرسیاسمن اسماعیلی
  • درس ها85
  • آزمون ها4
  • طول دوره24:26:08
  • سطح دورهمتوسط و پیشرفته
  • زبانانگلیسی
  • پشتیبانیدارد
  • سر فصل ها
  • توضیحات دوره
معرفی دوره آیلتس lingemyرایگان
What Is IELTS? lingemy00:05:43
band scores, a myth, band descriptors, speaking
Siblings lingemy00:18:18
people, siblings, family, topic-related words
Family lingemy00:14:26
people, childhood, types of families, word forms
Children vs. Adults lingemy00:17:45
people, learning a language, mature learners, discourse markers
Childhood lingemy00:12:28
babies, children, people, riding a bicycle, fillers
Health lingemy00:13:02
healthy habits, lifestyle, record yourself
Illness lingemy00:16:26
symptoms, getting sick, seeing a doctor, personalization, health
Life lingemy00:19:09
life, brainstorming, optimism, expenses, money
Leisure lingemy00:16:37
hobbies, art, travel, the why technique
School lingemy00:17:10
education, the art of storytelling
University lingemy00:17:59
academia, mental health, student life, problems, paraphrasing technique of word formation
Learning a Language lingemy00:13:49
language barriers, fluency, difficulties of learning a new language, paraphrasing technique of using synonyms
Linguistics lingemy00:17:15
mastering a language, gossip, language development, paraphrasing technique of using the passive voice
Travel lingemy00:16:00
the desire to travel, a travel spot, nature, speaking part one tip
Tourism lingemy00:11:31
eco-tourism, negative impacts, part-one sample
Punctuality lingemy00:19:09
time, learning, being late, the dos and don’ts of part one
History lingemy00:22:35
museums, different eras, how to develop a part-one answer
Endangered Species lingemy00:17:12
pets, wild animals, avoiding repetition
Farming lingemy00:13:18
learning tip, agriculture, the ten-word rule
Space Travel lingemy00:13:14
planets, space, a part-one sample
Life on Other Planets lingemy00:13:20
the galaxy, the one-minute speaking game
Buildings lingemy00:17:44
home, materials, the interior, idiomatic language
Architecture lingemy00:14:51
speaking tip, minimalist architecture, forms, collocations
Smartphones lingemy00:13:56
telecommunication, cyber world, grammar tips, technology
Technology lingemy00:21:57
computers, gadgets, the Internet, types of sentences
Globalization lingemy00:15:15
a global village, economy, cultural diversity, FANBOYS
Global Problems lingemy00:16:05
figurative language, monopoly, aging, population, healthcare, the flashcards technique
City life vs. Country Life lingemy00:14:30
describing the country, rural areas, mind mapping
Urbanization lingemy00:19:51
suffixes and prefixes, migration, cities, the note-taking technique for part-two questions
Environmental Problems lingemy00:14:02
the environment, fossil fuels, types of part-two questions
Climate Change lingemy00:12:48
weather patterns, greenhouse gases, how to use these and this
Energy Conservation lingemy00:13:23
?energy, environmentally friendly, why TED talks
Renewable Energy lingemy00:22:29
green energy, speaking tip on describing a word
Employment lingemy00:18:16
work questions, work fields
Invaluable Careers lingemy00:20:05
jobs or careers, health, additional information
Crime lingemy00:19:56
types of crime, law, punishment
Crime Questions lingemy00:14:19
criminals, victims, agreement
The Media lingemy00:13:40
the news, misinformation, celebrity
The Social Media lingemy00:16:48
mental health, cyberbullying, prefixes
Art lingemy00:17:01
movies, theater, paintings, suffixes
Music lingemy00:18:46
musical instruments, songs, concert
Personality lingemy00:19:50
character, personality adjectives, traits
Your Best Friend lingemy00:17:28
school, personality adjectives
Time lingemy00:16:27
time idioms, tips to start
Change lingemy00:15:26
change collocations, society, families, listing
Communities lingemy00:17:20
people, groups, belonging
Society lingemy00:20:37
culture, social problems, speculation
Science lingemy00:18:47
chemistry, organic, synthetic, extreme adjectives
Food lingemy00:18:50
flavor, health, fast food
Study lingemy00:15:13
teachers, students, types of school, subordinating conjunctions
Career Advice lingemy00:21:19
ambition, skills, income, clarification
Advertisement lingemy00:22:13
marketing, shopping, commercials
Shopping lingemy00:23:52
customer, shoppers, consumerism
Weather lingemy00:23:17
humor, tourism, temperature
Means of Transport lingemy00:17:41
flights, trains, cruises, journey, stress
Government lingemy00:22:26
law, welfare, politics, employment, certainty
Tradition lingemy00:18:32
culture, festivals, uncertainty
Animal Rights lingemy00:18:20
?domesticated animals, wild animals, animal cruelty, animal testing, W or V
Plants lingemy00:21:34
flowers, farming, collective nouns
Sports lingemy00:22:00
soccer, yoga, working out, fill or feel
Physics or Physique? lingemy00:22:21
science, physics, space tourism, space, the TH sound
Home lingemy00:21:09
rent, generalization, housing, future homes
Genetic Engineering lingemy00:17:44
technology, GMO, human cloning, exaggeration
Fashion & Clothing lingemy00:22:48
clothes, trends, jeans, shoes, results, shopping
Modern Life lingemy00:21:11
obesity, shopping, self-image, health and beauty, body, physical appearance, mnemonics
Hometown lingemy00:18:25
countryside, urban areas, cafes, traffic
Neighborhood lingemy00:17:01
city problems, food tour, sensory language
Depression lingemy00:18:20
problems, mental problems, apps
Happiness lingemy00:15:03
divorce, perfectionism, emotions, mental health,solutions, old age, Pomodoro
Natural Disasters lingemy00:19:58
natural phenomena, earthquakes, memory palace
Agriculture lingemy00:18:06
drought, ranching, deforestation, farming
Numbers lingemy00:13:31
amounts, pacing
Water lingemy00:13:50
energy conservation, bodies of water, buying time
Management lingemy00:25:48
employment, companies, teamwork, jobs or work or careers, examples
Personal Finance lingemy00:18:46
money, budget, income, first salary
Cybercrime lingemy00:25:52
law, crime, criminal collocations, showing support, opposition, punishment
War and Peace lingemy00:24:28
military, civil conflicts, riots, police brutality, violence
The News lingemy00:25:03
manipulation, rumors, politics, mock tests
Celebrities lingemy00:23:26
fame, attention, privacy
Books lingemy00:27:27
reading, types of books, movies, TV shows, hobbies
Likes and Dislikes lingemy00:22:31
TV shows, movies, role model, food, taste, hobbies, arts
Step One Test lingemy
Step Two Test lingemy
Step Three Test lingemy
The Final Step Test lingemy